'
مظهر نور
EN
FA
mazharnour
mazharnour
mazharnour
mazharnour
اسلايدر تصاوير

تابلوهای کشوئی (WMVPWithdrawable Medium VoltagePanels)

دامنه های کاربرد تابلوی WMVP در توزیع فشار متوسط مورد استفاده قرار می گیرد. این تابلو می تواند برای پستهای پاساژ ، فرعی ترانسفورماتور و فیدرهای توزیع MVموتور های MV و تغذیه سافت یا درایو MV مورد استفاده قرار گیرند .
- طراحی براساس استانداردهای برق،در SIENENS- طرحABB-SAREL
- استفاده از تجهیزات اصلی کشویی
- تابلو های زیمنس در مدل های 8BK21–8BK20 و تابلوهای ABB در دو نوع Unisafe&Uniswich و همچنین تابلوهای SAREL

- در رنج های آمپری تا 2500 A
- با قدرت قطع پایدار تا 31.5 kA
- دارای استاندارد به شرح ذیل :

 استفاده از کلید دژنکتور خلاء VCB یا گازی SF6
 استفاده از کنتاکتور خلاء فشار متوسط با فیوز مربوطه بصورت کشوئی جهت تغذیه الکترو موتور7.2KV
 دارای شاتر جدا کننده از قسمت MV در زمان خروج تجهیزات از محل اتصال
 دارای اینترلاک های الکتریکی و مکانیکی مطمئن با در نظر گرفتن کلیه جوانب کاری و حفاظتی
 دارای محفظه LVمجزا
 دارای محفظه انفجار
 اتصال باس بار در قسمت پشت
 امکان نصب PT کشوئی با فیوز HRC
 اضافه نمودن کلیه تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری در یک سلول
 دسترسی آسان به تجهیزات و نصب سرکابل ها
 امکان کنترل از راه دور و در صورت نیاز نصب تجهیزات لازم جهت ارسال اطلاعات به سیستم کنترل
 دارای سیستم تست بدون بار جهت صحت عملکرد مکانیکی و الکتریکی تابلو
 دارای اسکلت گالوانیزه یا رنگی و امکان گسترش تابلو از طرفین
 امکان ایجاد آرایش و ترکیب های متنوع از این تابلو با تجهیزات الکتریکی مختلف
 کاهش هزینه های ساختمانی

ثبت سفارش مشتری
خدمات پس از فروش
کاتالوگ
رزومه