ارسال نظرات و استخدام

نشانی و تلفن تماس دفتر مرکزی

آدرس: تـهـران – خیـابـان شریعتی – پایین تر از طالقانی – خیابان حمید صدیق – پلاک 9

تلفن دفتر مرکزی: 22-77649921 – 77502975 (021)

فکس : 77635722 (021)

صندوق پستی : 1561937813

نشانی كارخانه

آدرس کارخانه : جـاده سـاوه – بیـن ربـاط کـریـم و سـه راه آدران – شـهـرک صـنعتی نـصیـر آبـاد – خیـابـان شـمشـاد – خیـابـان سـرو پنجم – پـلاک 10

ایمیل جهت ارتباط با شرکت: info@mazharnour.ir

فرم استخدام